فتوبلاگ خاطرات و روزنوشت های یک آسمانی   

Friday, April 01, 2011

سلام به شکوفه های درخت های باغچه خانه مان‌، سلام به بهارشکوفه های درخت سیب باغچه خانه مان

شکوفه های درخت آلبالو باغچه خانه مانگل های پُر پر شب بوی باغچه خانه مان

Labels: , , ,

Sunday, March 21, 2010

نوروزتان پیروز

Labels: , , , , , ,

Wednesday, March 03, 2010

زندگی در پنج بطری

Labels: , , ,

Saturday, January 23, 2010

چه لپی میگیره

Labels: , ,

Sunday, November 08, 2009

زنده رود زنده شد

Labels: , , , , ,

Sunday, November 01, 2009

ماشین عروس جالب

Labels: , , ,

Wednesday, October 14, 2009

موش عاشق

Labels: , , , , ,

Saturday, October 10, 2009

حاج خانم کاملا طبیعی

Labels: , , ,

زبان مارمولکی

Labels: ,

Sunday, September 20, 2009

عشق و پرندگان

Labels: , , ,