فتوبلاگ خاطرات و روزنوشت های یک آسمانی   

Sunday, March 23, 2008

سال 1387- سال موش

Labels: ,

Tuesday, March 18, 2008

نوروز 1387 مبارک باد

گرامی ترین و زیباترین ها در جهان
نه دیده می شوند
و نه حتی لمس می شوند
آن ها را تنها باید در دل حس کرد

با صمیمانه ترین شادباش های نوروزی

Labels: , , ,