فتوبلاگ خاطرات و روزنوشت های یک آسمانی   

Sunday, December 30, 2007

بی نظیر بوتو

Labels: ,

مراحل تکامل جنین انسان

منبع: نیویورک تایمز

Labels: ,

Saturday, December 08, 2007

طاووس

معرفت درّ گرانیست به هر کس ندهند پر طاووس قشنگ است به کرکس ندهند!
-----------
هر که طاووس خواهد جور هندوستان کشد!

Labels: , , ,

فلامینگوها

Labels: , , ,

شتر مرغ گردن دراز

Labels: , , ,

طوطی ها

Labels: , , ,

عقاب های شکاری

Labels: , , ,

شاه بوف، جغد

Labels: , , ,

پلیکان ها

Labels: , , ,

خانه های روستایی

Labels: , , , , ,

باغ پرندگان اصفهان

Labels: , , , ,

بیچاره پرنده ها

Labels: ,

قدم ها

Labels:

پل پارک ناژوان اصفهان

Labels: ,

پارک ساحلی ناژوان اصفهان

Labels: , ,

باغ پروانه هاLabels: , , , ,

Thursday, December 06, 2007

آقا شیر

Labels:

Sunday, December 02, 2007

قهر کردن دو پرنده

Labels: ,