فتوبلاگ خاطرات و روزنوشت های یک آسمانی   

Thursday, November 22, 2007

میلاد امام رضا (ع) خسته باد

Labels:

تله کابین کوه صفه اصفهان

Labels: ,

کله خر ها

Labels:

گاو داری

Labels:

جاده کوه صفه اصفهان

Labels: ,

مقبره شهدای گمنامء کوه صفه اصفهان

Labels: ,

آقا شیر و خانوم

Labels: ,

جمع خرگوش ها

Labels:

آقا گرگه

Labels:

عقاب ها

Labels: ,

هنر مردان خدا

Labels:

گربه مزاحم

Labels: ,

هاپو کوچولو

Labels: ,

کوچه باغ

Labels:

کاخ هشت بهشت اصفهان

Labels: ,

کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان

Labels:

خطر سقوط دیوار

Labels: , ,

مرد خمره ای


این مجسمه در اتاقم هست...یادش به خیر سال ها پیش در شهرضا خریدم.

Labels:

دریا شود رودی که

Labels:

Wednesday, November 14, 2007

مجسمه های یخی

Labels: ,

Sunday, November 04, 2007

زنده یاد دکتر قیصر امین پور

Labels: