فتوبلاگ خاطرات و روزنوشت های یک آسمانی   

Saturday, October 27, 2007

عشق میمون ها

Labels: ,

Sunday, October 21, 2007

نوشابه بزرگ

Labels:

الیاس سل

Labels: ,

Monday, October 01, 2007

سبیل کلفت


این عکس یک یادگاری است از مردی که همسایه ما بود و همیشه وقتی به منزل آنها می رفتیم با سبیل هایش من را می ترساند... البته سبیل هایش در مقابل کسی که نشسته است بسیار اندک است اما همیشه عشق سبیا داشت و برای من همیشه سبیل هایش را می تاباند و من هم از روی بچگی می ترسیدم...
خلاصه تعریف می کرد یک روز در زاهدان فردی را می بیند و از سبیل هایش خوشش می آید و با او عکس می اندازد. او، یعنی کسی که ایستاده است الان سالهاست که به دیار حق شتافته است.

Labels: ,