فتوبلاگ خاطرات و روزنوشت های یک آسمانی   

Tuesday, February 27, 2007

سبزیجات و میوه های بامزه

Labels: ,

Saturday, February 24, 2007

ساختن كاخ يخی داريوش در ژاپن

Labels: , ,

Friday, February 23, 2007

یک پل زیبا


منبع:یاهو نیوز

Labels: , ,

Wednesday, February 21, 2007

مجسمه نکبت


این عکس را حدود پنج سال پیش گرفتم، این عکس مجسمه ای است که در آن زمان در جلوی کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان نصب شده بود؛ اما بعد از گذشت چند هفته آن را برداشتند و حتی بعضی به آن لقب مجسمه نکبت را داده بودند

Labels: , , ,

گوجه فرنگی 17 کیلوگرمی

Labels: , , ,

Tuesday, February 20, 2007

راه دور

Labels: ,

Monday, February 19, 2007

تاثیر وبلاگ نویسی بر کودکان

Labels: , ,

Sunday, February 18, 2007

سدی برابر میراث کهن

Labels: ,

حیف نیست برود زیر آب

Labels: ,

تعادل گوجه و پاسارگاد

Labels: , , ,

شاه، فرح، کارتر

Labels: , , ,

میزهای مدرن برای معتادان کامپیوتر

Labels: ,

Tuesday, February 13, 2007

حدیث نامکرر عشق

Labels: ,

Monday, February 05, 2007

سریال طنز باغ مظفر

Labels: ,

گرم شدن هوای قطب

Labels: , ,

Sunday, February 04, 2007

یا حسین

Labels:

آرامگاه شهدای گمنام دانشگاه نجف آباد

Labels:

Saturday, February 03, 2007

کتاب در کتاب

Labels: