فتوبلاگ خاطرات و روزنوشت های یک آسمانی   

Thursday, July 27, 2006

یک بوس کوچولو

Labels:

Wednesday, July 26, 2006

کله خر بزرگ

Labels:

Monday, July 24, 2006

عاقبت سیگار کشیدن


Labels:

Wednesday, July 19, 2006

دنیای بی ریای کودکی

Labels:

Tuesday, July 18, 2006

صورت گل

Labels:

Monday, July 17, 2006

بدون شرح

Labels: ,

Friday, July 14, 2006

دریای اسپم ها

Labels:

Wednesday, July 12, 2006

ستایش شیراک از زیدان

Labels:

شیراک و زیدان

Labels:

عجله نکن

Labels:

گل هندوانه ای

Labels:

هندوانه ترسناک

Labels:

حیوانات هندوانه ای

Labels:

Monday, July 10, 2006

ایتالیا، قهرمان جام هجدهم

Labels:

قهرمان جام هجدهم

Labels:

Sunday, July 02, 2006

مرغ! بدون شرح

Labels:

Saturday, July 01, 2006

بدون شرح

Labels:

عشق گربه و سگ

Labels:

سمند 85

Labels:

آسمان

Labels: