فتوبلاگ خاطرات و روزنوشت های یک آسمانی   

Thursday, June 22, 2006

تیم عربستان در حال نماز

Labels:

شاید جام جهانی 2010

Labels:

پدر فوتبال

Labels:

Tuesday, June 20, 2006

جای استوک‌های کعبی


Labels:

جام جهانی 2006 آلمانLabels:

تشویق تماشاگران ایرانی

Labels:

انتقاد تند

Labels: ,

Monday, June 19, 2006

تیم ایران

Labels:

داور بازی ایران و پرتقال

Labels:

میرزاپور

Labels:

مربی تیم مکزیک

Labels:

Sunday, June 18, 2006

هواداران ایران بعد از شکست

Labels:

Saturday, June 17, 2006

ایران در جام جهانی 2006 آلمان

Labels:

تیم های جام جهانی 2006 آلمان

Labels:

سر مربی ایران و پرتقال

Labels:

ایران و مکزیک

Labels:

میمون فوتبال دوست

Labels:

هواداران تیم برزیل

Labels:

Friday, June 16, 2006

تیم برزیل

Labels:

Monday, June 12, 2006

هیولای دریا

Labels:

Saturday, June 10, 2006

سگ بزرگ

Labels: ,

کانگروی شیطون

Labels:

Thursday, June 08, 2006

گربه عاشق

Labels:

Wednesday, June 07, 2006

نوشابه می خوره

Labels:

Tuesday, June 06, 2006

عشق و فیل ها

Labels:

عشق و پنگوئن ها

Labels:

قوهای عاشق

Labels:

Monday, June 05, 2006

شیطنت گربه ها

Labels:

آب

Labels:

Sunday, June 04, 2006

زرافه یا نقاشی

Labels: ,

پسر شجاع

Labels:

خطای چشم

Labels:

گربه و جوجه

Labels:

Thursday, June 01, 2006

گربه یا فیل

Labels:

دختر ترشیده

Labels:

احساسات در پرتفال ها

Labels:

مجسمه ماسه ای

Labels:

پرواز ماهی ها

Labels: