فتوبلاگ خاطرات و روزنوشت های یک آسمانی   

Sunday, April 30, 2006

عظمت تخت جمشید

Labels:

سر فنر مانند

سر فنری

Labels:

خروس یا گربه

Labels:

کشته ها و بوش

Labels:

Saturday, April 29, 2006

کدام را می پسندی

Labels:

Friday, April 28, 2006

آقا شیر! تو هم

Labels:

بچه ی شرک

Labels:

قلب نما

Labels:

مسجد پیامبر

Labels:

Thursday, April 27, 2006

قلب در قهوه

Labels:

Wednesday, April 26, 2006

ازدواج سگی) عروس خانم)

Labels:

زندگی سگی) آقای داماد)

Labels:

زن ذلیل

Labels:

Sunday, April 23, 2006

لعنت بر عمر

Labels:

Friday, April 21, 2006

وصیت کوروش کبیر

Labels:

Friday, April 14, 2006

میلاد حضرت رسول اکرم

Labels:

Wednesday, April 12, 2006

و عشق

Labels:

نامه بیچارگان

Labels:

Monday, April 10, 2006

داریوش و کوروش کبیر

Labels:

Sunday, April 09, 2006

هفت سین کف دریا

Labels:

Thursday, April 06, 2006

Love PC

Labels:

Tuesday, April 04, 2006

بهار و پرندگان

Labels: , , ,

Monday, April 03, 2006

زلزله در لرستان

Labels:

Sunday, April 02, 2006

سیزده به در

و این نیز بگذرد

Labels: